Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Powstaje Europejski Instytut Wirtualny Technologii Jubilerskich
IMN
W ramach tzw. 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej realizowany jest projekt pod akronimem VI-JET, dotyczący utworzenia Europejskiego Instytutu Wirtualnego Technologii Jubilerskich. Projekt realizują od 01.2002 do 12.2004 ośrodki badawcze i małe firmy z 10 krajów: Włochy (koordynator projektu EJTN-GEJE), Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Holandia, Szwajcaria, Hiszpania, Grecja, Izrael. Polskim partnerem w konsorcjum projektu jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, którego obszar działalności badawczo-rozwojowej obejmuje w znacznej części metale szlachetne, ich badanie (m.in. wzorce), odzysk i przetwórstwo.
W wyniku projektu ma powstać umieszczony w sieci Internet podmiot dla przekazywania wyników badań oraz wiedzy i informacji do europejskiego środowiska jubilerskiego poprzez:
  • doradztwo i świadczenie fachowych usług w zakresie nowoczesnych metod zarządzania, marketingu, projektowania i wytwarzania wyrobów jubilerskich,
  • utworzenie sieci ekspertów dla doradztwa i wspierania potrzeb sektora ,
  • przekazywanie najnowszych technologii do praktyki,
  • stymulację wykorzystania prac badawczo-rozwojowych w zakresie jubilerstwa
  • ułatwienie kontaktów międzynarodowych,
  • przekazywanie informacji merytorycznych, prawnych, normalizacyjnych, BHP, handlowych
  • promocję branży w obszarze europejskim,
  • wymianę doświadczeń, treningi, naukę, staże.

Główną formę tych bogatych informacji maja stanowić opracowywane obecnie bazy danych: ekspertów, rzeczoznawców, norm i standardów, przepisów handlowych, materiałów, i technologii stosowanych w jubilerstwie. Powstaje także obszerna baza grupująca opracowania literaturowe z dziedziny metali szlachetnych i jubilerstwa obejmująca tytuły, streszczenia , miejsce i sposób udostępnienia danej pozycji.
Korzystanie z niektórych baz czy usług będzie oczywiście odpłatne.

Opracowywany jest "helpdesk", który umożliwi zamówienie badań, ekspertyz, doradztwa technicznego, technologicznego czy handlowego.

"Wchodząc" (internetowo) do Instytutu, uzyskamy też informacje o imprezach promocyjnych czy handlowych o możliwości szkoleń, kursów, warsztatów i innych wydarzeń branżowych na obszarze Europy. Instytut VI-JET pozostanie też otwarty dla nowych członków, szczególnie tych z małych firm jubilerskich.

Zdaniem autorów tej informacji a zarazem uczestników projektu jest to przedsięwzięcie na miarę czasu jednoczącej się Europy a przede wszystkim pożyteczne dla każdego jubilera i jego firmy.

Bieżących informacji o projekcie i Instytucie VI-JET szukać można pod adresem : http://www.ejtn.org/vijet/index.htm.
Osoby zainteresowane projektem, które chciały by współuczestniczyć w jego realizacji, prosimy o kontakt z jednym z niżej podpisanych pracowników, autorów niniejszej informacji oraz partnerów projektu ze strony IMN.

Mieczysław Woch
Wiesław Stankiewicz
Ewa Szmyd
Witold Kurylak

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
tel. (032) 238 02 00 /prosić osobę/
e-mail: mieczyslaww@zyzio.imn.gliwice.pl


[ drukuj ]

Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.