Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

CIBJO międzynarodowa organizacja jubilerska
Tomasz Sobczak
CIBJO jest międzynarodową organizacją jubilerską zrzeszającą krajowe organizacje branżowe, z siedzibą w Mediolanie, Włochy. Jej nazwa jest akronimem francuskiej nazwy Confederation Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie, des Diamants, Perls et Pierres (Międzynarodowe Zrzeszenie Biżuterii, Ozdób Srebrnych, Diamentów, Pereł i Kamieni).
HISTORIA
Organizacja została założona w 1926 roku jako BIBOA (franc. Federation Internationale des Associations de l'Industrie, de l'Artisanat et du Commer-ce des Diamants, Perles et Pierres Precieuses, de Bijouterie, Joaillerie, Orfevererie et Argenterie), europejska organizacja powołana do reprezentowania i obrony interesów przemysłu jubilerskiego w Europie. Zrestrukturyzowana w 1961 roku przyjęła nazwę CIBJO. Wobec obserwowanej silnej konsolidacji obrotu diamentami i równoczesnym wzroście zainteresowania diamentami jako lokatą kapitału, w 1971 roku podjęto decyzję o utworzeniu specjalnej „Komisji Diamentów", której zlecono opracowanie reguł klasyfikacji diamentów jubilerskich. Komisja ta już w 1974 roku przedłożyła swoje pierwsze opracowanie pod nazwą „Postanowienia o handlu diamentami", które przez CIBJO zostały uznane za obowiązujące. Ostateczne „Postanowienia..." po ich rozszerzeniu i uściśleniu zostały ratyfikowane w 1979 roku Ustalenia CIBJO dotyczące zasad obrotu diamentami, kamieniami szlachetnymi i perłami uchwalane są na corocznych kongresach, a następnie pub-likowane w tzw. Księgach: Diamentów, Kamieni Szlachetnych i Pereł. Ostatni kongres CIBJO odbył się w dniach 12-15 marca br. w Cape Town, RPA.
CELE I ZADANIA
Celem CIBJO jest popieranie i pro-mocja międzynarodowej współpracy w przemyśle jubilerskim oraz rozpatrywanie i rozwiązywanie problemów handlu światowego. Do najważniejszych problemów i zagadnień jakimi zajmuje się CBJO zalicza się również ochronę i budowanie zaufania konsumentów do branży jubilerskiej.
CIBJO realizuje swe cele przez rozważne, aktywne oraz bogate w decyzje i zgodne ze statutem organizacji współdziałanie z członkami branżowych organizacji międzynarodowych, zajmujących się zagadnieniami związanymi z produkcją, hurtem i sprzedażą detaliczną.
CIBJO pełni funkcję centrum wiedzy, ciała decyzyjnego oraz obrońcy dobrej kondycji światowego przemysłu jubilerskiego. CIBJO realizuje, poprzez inicjatywy swoich członków z organizacji międzynarodowych, wspieranie i wdrażanie swoich decyzji w życie oraz zabiega o publiczne zaufanie do światowego przemysłu jubilerskiego.
CZŁONKOWIE
Członkostwo w CIBJO jest dostępne dla wszystkich profesjonalnych organizacji, niezależnie od kraju z którego po-chodzą. Ta organizacja powinna być najbardziej reprezentatywną dla przemysłu jubilerskiego w tym kraju. W przypadku, gdy kilka takich organizacji funkcjonuje, mogą one być reprezentowane w CIBJO na równych zasadach, po złożeniu wniosku o przystąpienie i akceptację przez komitet wykonawczy. W przypadku, gdy w delegacji biorą udział członkowie większej ilości organizacji, o jej personalnym przewodnictwie decydują członkowie delegacji.
Każde państwo może desygnować swoich przedstawicieli do udziału w pracach czterech sektorów lub obszarów które je interesują:
• Sektor 1 - produkcja,
• Sektor 2 - hurt,
• Sektor 3 - kamienie szlachetne,
• Sektor 4 - sprzedaż detaliczna.
Członkiem CIBJO są 34 państwa (stan na wrzesień 2007 roku): Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Brazylia, Chiny, Dania, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indie, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Liban, Litwa, Niemcy, Norwegia, Peru, Portugalia, Republika Czeska, RPA, Rosja, Szwajcaria, Tajlandia, USA, Wlk. Brytania, Włochy, Wyspy Cooka i ZEA.
LABORATORIA
CIBJO realizuje swoje cele poprzez tworzenie laboratoriów badawczych w krajach członkowskich w oparciu o na-stępujące kryteria:
a) Laboratorium musi być powołane przez organizację narodową, która jest członkiem CIBJO oraz reprezentuje dany kraj i branżę; obowiązującą zasadą jest tworzenie jednego laboratorium w danym kraju, z możliwością powołania filii.
b) Laboratorium musi być niezależne od komercyjnych i prywatnych przedsiębiorstw (przedsiębiorców) lub grup takich przedsiębiorstw.
c) Laboratorium musi być zawsze zarządzane przez kompetentne kierownictwo.
d) Laboratorium musi bez wyjątku stosować się do przepisów CIBJO oraz powinno pracować zgodnie z zasadami zawartymi w następujących publikacjachCIBJO:
• Księga Diamentów;
• Księga Kamieni Szlachetnych;
• Księga Pereł.
e) Laboratorium może publikować tylko raporty dotyczące diamentów, kamieni
szlachetnych i pereł, które są przygotowywane zgodnie z zasadami CIBJO, bowiem w przeciwnym razie jego powołanie może być unieważnione.
Zarejestrowane laboratoria CIBJO znajdują się we wszystkich krajach członkowskich.
[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
2(2)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.