Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Chopin – kształt muzyki Ewa Marczyńska
Źródło wiadomości: 4(10
Fryderyk Chopin, to symbol tego, co w Polsce najlepsze – w kulturze, w narodowym dziedzictwie” czytamy w wydawnictwie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, informującym o działaniach na rzecz wielkiego projektu Fryderyk Chopin 2010, któremu podporządkowane są dziś prace Instytutu. Dobrze się więc stało, że polscy złotnicy i projektanci dostali szansę, aby w tym projekcie zaistnieć.

Targi Złoto Srebro Czas 2009 – ważne wydarzenie kulturalne stolicy
Źródło wiadomości: 4(10
Targi Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas rosną i ewoluują, umacniając tym samym swoją pozycję nie tylko pośród imprez branżowych. Dzięki bogatemu i atrakcyjnemu programowi ramowemu, zawierającemu m.in. wystawy muzealne czy współczesnej sztuki złotniczej oraz konkursy, targi aspirują do ważnego wydarzenia kulturalnego stolicy. Udział prominentnych przedstawicieli świata polityki, kultury, gospodarki oraz biznesu powoduje, że stały się one istotnym wydarzeniem towarzyskim. Od kilku lat organizatorzy dokładają starań, by imprezę odwiedzała również publiczność niefachowa – targi Złoto Srebro Czas to świetna okazja do zapoznania się z aktualnymi trendami w modzie jubilerskiej.  10. edycja Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas przebiegała w pozytywnej atmosferze i zakończyła się w dobrych nastrojach. Ofertę 260 wystawców (12 zagranicznych) obejrzało ok. 5.000 odwiedzających. Prezentowali oni w przeważającej części biżuterię złotą zdobioną diamentami oraz kolorowymi kamieniami szlachetnymi i jubilerskimi, jak również srebrną – w tym biżuterię autorską. Znaczny i stale rosnący udział w oferty stanowi biżuteria modowa, w której wykorzystywane są zarówno kamienie jubilerskie, jak i inne wyszukane materiały naturalne i sztuczne.


Spekulacja surowcem bursztynowym nieudana i ukarana Wiesław Gierłowski
Źródło wiadomości: 4(10
Na portalach internetowych Obwodu Kaliningradzkiego Rosji aż huczy od sensacji wokół metod gospodarowania zarządu Kaliningradzkiego Kombinatu Bursztynowego. Przez całe lato opinię społeczną bulwersowało wstrzymanie wypłat wynagrodzeń kilkuset pracownikom za okres od marca do czerwca 2009 roku. W końcu września 834 pracowników Kombinatu zdołało odzyskać swoje zarobki w drodze sądowej przez komornicze zajęcie kont bankowych firmy i spółek zależnych. Komornicy pobrali na rzecz pracowników kwotę 13.147.039 rubli, to jest około 15.000 średnich płac miesięcznych.
Pod koniec października br. Obwodowy Urząd Podatkowy w Kaliningradzie wszczął postępowanie wyjaśniające na tle zaskakujących różnic pomiędzy poziomem wydobycia surowca za 3 kwartały br. wynoszącym 200 ton, a wielkością jego sprzedaży w tym samym czasie, która wyniosła 450 ton. Rosyjski fiskus podejrzewa, że nadwyżka sprzedaży nad wydobyciem jest efektem wprowadzenia do obrotu surowca wydobytego nielegalnie. Dał temu wyraz Dyrektor Obwodowego Urzędu Podatkowego Andriej Fiedorow na publicznej konferencji w dniu 20.10.2009 r. W rzeczywistości zarówno wcześniejsza niewypłacalność jak i jesienny skok sprzedaży surowca mają za przyczyną próbę spekulacji przez celowe głodzenie rynku w II-ej połowie 2008 r. i na początku roku bieżącego i gromadzenie nadmiernych zapasów z zamiarem wywołania znacznej zwyżki cen. Na przeszkodzie stanął jednak światowy kryzys finansowy, który wywołał powszechną powściągliwość w zakupach środków produkcji. W efekcie aby odzyskać płynność finansową Kombinat zmuszony był już od września sprzedawać swym zagranicznym dilerom wielkie partie surowca z upustem 40% w porównaniu z cenami ustalonymi dla odbiorców krajowych.
To z kolei wywołało sprzeciw tych odbiorców i w efekcie decyzję Federalnego Urzędu Antymonopolowego o ukaraniu kierownictwa Kombinatu grzywną w kwocie 540.000 rubli. Przedstawiłem prawdziwą burzę jaka powstała w sercu bursztynowego zagłębia, mającego status Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Jantar” w telegraficznym skrócie, bo kwestia jest ważna i zawiła, a emocje społeczne i zawirowania polityczne z niej wypływające dopiero nadchodzą. Na zakończenie ciekawostka: Kombinat wyprzedaje na internetowych aukcjach unikalne bryły bursztynu, dotąd chronione jak przysłowiowe rodowe srebra. Dołączam aukcyjną fotkę..

Normowanie czy destrukcja międzynarodowej kooperacji w bursztynnictwie? Wiesław Gierłowski
Źródło wiadomości: 4(10
Kwestia zapożyczeń
Na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu w Gdańsku, działającej już ponad 10 lat jednak zrzeszającej znikomą część przedsiębiorców w branży, utworzono zespół przedstawicieli kilku organizacji ze sfery bursztynnictwa i jubilerstwa w celu zaprojektowania europejskiej normy klasyfikującej bursztyn bałtycki (sukcynit). Rezultatem prac tego zespołu jest propozycja tabeli klasyfikacyjnej surowca bursztynowego obejmująca aż 26 klas, ustalonych na prostej zasadzie przedziału wagowego, przy czym dla bryłek warstwowych wyodrębniono 5 pozycji, a dla zanieczyszczonych ostatnie dwie (tabela 1).
Powyższa zasada podziału jest prosta, jak przysłowiowa konstrukcja cepa, bo bierze pod uwagę jedno tylko kryterium: masy bryłek, przy czym 10 pozycji począwszy od bryłek o masie 100 g podział równiutko jak po schodach co 100 gramów. Na tej dziecinnej zasadzie dałoby się to ciągnąć w gorę jeszcze przez 70 stopni, bowiem znane są bryły o masie jednostkowej bliskiej 8 kg – tylko w jakim celu.
Tabela 1 została zapożyczona z opracowania rzeczoznawców Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników opublikowanego w dniu 20.11.1999 r.(tabela 2) zawierającego o połowę mniej pozycji wagowych (13) ale uzupełnionego o istotne określenia jakościowe (pochodzenie z określonych złoż i nagromadzeń, formy, budowę, przezroczystość, zanieczyszczenia przedstawiono w tabeli 3).
Przedstawione w tabeli 2 proporcje średnich cen dotyczą trwałych (długookresowych) tendencji rynkowych, a tym samym zasadniczych ich relacji, opartych także na wartości użytkowej, czyli przydatności do wytwarzania mniej lub bardziej cennych wyrobów. Nie mają charakteru normy. Przy wycenie konkretnych partii surowca należy uwzględniać pochodzenie surowca i ewentualne wady jakościowe: zanieczyszczenia, warstwową strukturę, nieregularność kształtów bryłek, płaskość. Sugerowane proporcje wyceny zależności od pochodzenia: morski 100%, z kopalń na Sambii 90%, z kopalń na Wołyniu 85%, z zanieczyszczeniami naturalnymi i innymi wadami surowca 10 – 80%.
Do tabeli 2 (opracowanej przez rzeczoznawców MSB w 1999 r.) dodano obecnie dwa elementy:
1. podział brył unikalnych o masie ponad 500 g na 6 kategorii co 100 g masy jednostkowej. Jest podział zupełnie zbędny, bowiem wszystkie tak wielkie bryły nie są surowcem do przerobu, lecz rzadkimi okazami przyrodniczymi traktowanymi indywidualnie przy zawieraniu transakcji.
2. bryłki warstwowe oceniane są w mniejszym stopniu według wagi, a przede wszystkim zależnie od struktury i efektów wizualnych oraz zawartości inkluzji organicznych i dlatego klasyfikacja MSB ujmowała je w jednej pozycji. Obecna propozycja podziału bryłek warstwowych na 5 grup niewiele wnosi do ulepszenia charakterystyki surowca, bowiem pocięcie grupy co 10 g masy (z wyjątkiem dwudziestogramowej klasy XXI) jest przypadkowe.
Niejasny jest powód wykreślenia z nowej tabeli, na którymś etapie, dwóch ostatnich klas obejmujących surowiec bardzo zanieczyszczony. Dokonano tego akurat w momencie kiedy w Polsce opanowano metodę prasowania takiego materiału w płyty lite (nieporowate), doskonale prezentujące się na przykład jako tła w barwnych kompozycjach obrazowych Lucjana Myrty. Ciemny, zanieczyszczony surowiec uzyskał dzięki temu funkcję użytkową a tym samym stał się towarem.
W sumie nowa tabela jest prostym zapożyczeniem z istniejących opracowań, a wniesione zmiany są chybione i deformują funkcjonujące od lat unormowania, wykorzystywane nie tylko w praktyce gospodarczej, lecz także w raportach Instytutu Analiz Surowcowych PAN w Krakowie dla rządu. Na podziale wagowym z roku 1999 oparte były notowania przeciętnych cen skupu surowca publikowane w „Polskim Jubilerze” i „Bursztynisku”.

Targi Intergem 2009 Bartłomiej Nowak
Źródło wiadomości: 4(10
W dniach 2-5 października 2009 odbyły się w Idar-Oberstein jubileuszowe, międzynarodowe targi kamieni szlachetnych, wyrobów jubilerskich i obiektów gemmologicznych Intergem 2009. Idar-Oberstein, wspaniałe przed laty centrum obrotu kamieniami szlachetnymi, powoli zaczyna odbudowywać swoją pozycję na rynku kamieni szlachetnych.

Wszystkich 140, aktualnie od 50 do 55
<<< [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] >>>Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.