Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Odpowiedź autora
Tomasz Sobczak

Odpowiedź autora

W sprawie publikacji „Czy szkolenia gemmologiczne mogą być w Polsce nielegalne?” oraz sprostowania SRJ informuję co następuje:
1. Polskie Towarzystwo Gemmologiczne jako jedyne stowarzyszenie w Polsce posiada akredytację władz oświatowych oraz prowadzi bezpłatne szkolenia gemmologiczne finansowane ze środków UE.
2. Artykuł o szkoleniach został oparty na informacjach otrzymanych przez PTGem z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (pismo z marca 2007 roku, nr 4664-5/07). Podobne pismo otrzymałoby również SRJ gdyby posiadało akredytację władz oświatowych. Treść artykułu, który dotyczy kursów zawodowych a nie działalności gospodarczej, stanowią cytaty w postaci całych akapitów z pisma Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. W opinii prawnej wybiórczo i subiektywnie zinterpretowano wybrane fragmenty tekstu pomijając jego istotne fragmenty. W artykule informowałem o wymogach dotyczących kursów zawodowych a nie kilkudniowych szkoleniach prowadzonych w ramach działalności gospodarczej.

3. Autor publikacji nie straszy czytelników tylko czyni to MKO pisząc (cytuję): „Z wymienionych wyżej regulacji wynika więc jednoznacznie, że ci, którzy prowadzą kursy zawodowe nie posiadając akredytacji, naruszają przepisy ww. ustawy i rozporządzenia, co może skutkować dla nich daleko idącymi konsekwencjami wynikającymi z prawa oświatowego”.
4. Znamienna i satysfakcjonująca jest konkluzja opinii prawnej, w której jej autorzy stwierdzają, że „akredytacja jest zapewnieniem wysokiej jakości prowadzonego kształcenia”. Tym samym potwierdzają, że podmioty nie posiadające akredytacji na ogół nie zapewniają wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Z powyższego stwierdzenia wynika logiczny wniosek, że podmioty takie kształcą na różnym poziomie, nie zawsze wysokim, na co istnieją liczne dowody w postaci świadectw badania czy ekspertyz wystawianych przez absolwentów takich szkoleń. Trawestując słowa znanej piosenki, można powiedzieć, że „szkolić każdy może, jeden lepiej drugi gorzej”.
Problemy jakości szkoleń gemmologicznych powinny zostać pilnie rozwiązane w interesie całego naszego środowiska.

Tomasz Sobczak


[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
2(2)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.